CURSOS

 

* CURS DE PLANTES MEDICINALS O FITOTERÀPIA.-
En aquest curs s'estudien les principals plantes que s'utilitzen actualment en Fitoteràpia.

Pot tenir una duració anual (Curs escolar d'octubre a juny). S'imparteixen classes de tres hores, un dia a la setmana.

També oferim una versió "master", més reduïda e intensiva, amb una duració trimestral.


* CURS D'ETNOBOTÀNICA.-
S'estudien unes 100 plantes de la nostra flora
(versió anual) de les que se'n fa o se n'ha fet, algun tipus d'aprofitament  (comestibles, cosmètiques, tintòries, ornamentals, industrials, tòxiques, màgiques, etc.).

S'ofereix també en versió "master" d'un trimestre de duració.


* CURSOS SOBRE FLORAS MEDICINALS COMARCALS.-
Aquests cursos estan pensats per donar a conèixer les plantes medicinals autòctones de les diferents comarques de Catalunya.

Només en curset master de tres mesos de durada.


* CURS DE FITOCOSMÈTICA (COSMÈTICA NATURAL).-
Tracta sobre les plantes que avui dia tenen usos cosmètic. És un curs  on es porten a la pràctica moltes formulacions de cosmètica natural.

Master trimestral.

 


ALTRES ACTIVITATS

 

 *   VISITES GUIADES AL JARDÍ BOTÀNIC.-

Aquestes visites s'organitzen per a grups i s'acompanyen de classes teòriques o pràctiques. Poden tenir una duració de 3 o 4 hores o bé d'un dia sencer.

* SORTIDES DE CAMP.-
Es planifiquen visites guiades per tota la geografia catalana, amb l'objectiu d'aprendre a identificar la flora autòctona.


*XERRADES, CONFERÈNCIES.-
Es fan sobre temes relacionats:  plantes medicinals, botànica, flores locals, vegetació de Catalunya,  arbres,  orquídies, espècies tòxiques, plantes i fruits comestibles, plantes d'aplicació ornamental, arbres fruiters, tàxons endèmics, etc.,


* TALLERS.-
En aquests tallers es duen a la pràctica les preparacions amb plantes medicinals, usos cosmètics d'algunes espècies, tints naturals, etc.


SALVADOR CARDERO AGUILERA. Barri La Miliana 43550 ULLDECONA (Tarragona) .
PER A CONTACTAR: E-MAIL@