logo

pàgina 15: Al peu de foto, on diu "Paisatge càrstic característic del Port a la capçalera del riu Ulldemó" hauria de dir: "Paisatge càrstic característic del Port al barranc del Regatxol, a la confluència amb el barranc de la Carrovera". Només a la primera edició.

pàgina 16: A la llegenda de la gràfica, on diu "ETP" hauria de dir "ETR"

pàgina 71: On diu Polystichum setiferum (L.) Roth ha de dir Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn. A sota mateix de Polystichum setiferum  diu “falauera”. Hauria de dir falaguera.

pàgina 94: La imatge superior que es mostra de Pinus canariensis, provinent del barranc de la Vall, correspon realment a un individu de Pinus radiata (vid. vol III pàg. 333).
pàgina 109: Al peu de la pàgina, indiquem la possible confusió que es pot produir amb la nervació de Sorbus torminalis. És tan freqüent que nosaltres mateixos caem en el parany i, per la clau, arribem a determinar l'espècie per la dicotomia de fulla de nervació palmada (25) en lloc de nervació pinnada (32) com hauria de ser.

On diu 22 Fulles amb el revers blanc........................................23
hauría de dir 22 Fulles amb el revers blanc...................Sorbus aria 


pàgina 111: Al punt 8 diu Fulles amb 5 folíols, planta freqüent. Hauria de dir 5 foliols o menys.

pàgina 253: En el primer dels noms populars de Ulex parviflorus s'indica ARGELADA, quan hauria de dir ARGELAGA.

pàgina 262: Al mapa de situació dels arbres monumentals falta el número 3. Teniu el mapa correcte aquí. Només a la primera edició.
pàgina 278: A l'entrada flor, a la quarta línia, on diu "o bé tenen estams, o bé tenen ..." hauria de dir "o bé tenen sacs pol·línics, o bé ..." Només a la primera edició.
pàgina 285: Abans de l'entrada sagitat/da hauria d'estar l'entrada: "sac pol·línic. Cavitat on es formen i desen els grans de pol·len. En les gimnospermes solen agrupar-se en conus (vid. pàg. 77, fig. 2 i 3)." Només a la primera edició.