logo

 

El Grup de Recerca Científica " Terres de l'Ebre" ha culminat el seu projecte "Plantes del Port".

És un treball escrit amb intenció divulgadora i en eixe aspecte ens considerem innovadors, perquè fins ara, o bé s'havien estudiat les plantes del territori sota un punt de vista totalment científic, o les publicacions (nombroses els darrers anys) adreçades al gran públic, s'havien fet sobre aspectes geogràfics: fonts, itineraris, etc. però no sobre flora. Des de fa molts anys, el Port ha interessat els botànics valencians, aragonesos i catalans, o siga, dels tres territoris pels quals s'estén el massís. Els pesos pesants de la Botànica: Cavanilles (a les acaballes del segle XVIII), Loscos i Pardo, Costa, Pau, Font i Quer, O. de Bolòs... van deixar-hi les seues xafades. Però tant els seus escrits com els fets posteriorment (sobretot del darrer terç del segle XX) tenen tots un contingut tècnic: elaborats per especialistes de la Botànica i adreçats a botànics professionals. El que pretenem aquí és atansar el coneixement de les plantes del territori a aquelles persones que, tenint un nivell gran d'afició i d'estima al món vegetal, siga superior este sentiment al grau de nocions que sobre la matèria hagen pogut adquirir al llarg de la seua vida. En altres paraules, volem aconseguir de crear una aïna que servisca perquè tots aquells que, aficionats al món de les plantes silvestres, la puguen utilitzar per a conèixer el seu entorn, activitat ludicocultural a la qual malauradament no ens dediquem tant com ho fan en contrades més civilitzades.

 

Volum I: Arbres, arbustos, equisets i falagueres. Arbres monumentals  COMPRAR

Plantes del Port

Les primeres pàgines estan dedicades als estudis botànics precedents, al medi físic del massís (geologia, climatologia, etc.) i a les activitats humanes dutes a terme allí, en temps passats. S’estudien amb detall els equisets i falagueres que creixen a la zona. Tal com es farà amb cada tàxon al llarg de tota l’obra, hi consta una o diverses fotos de l’espècie, així com el corresponent nom llatí i vulgar, s’informa sobre el seu hàbitat i corologia, i també dels usos tradicionals que d’aquella planta s’hagin pogut fer: medicinals, artesanals, etc... Ocasionalment, s’incorporen elements del folklore (proverbis, endevinalles, coples, etc.) que fan referència a alguna espècie en concret. Hi ha dibuixos del cicles biològics d’equisets i falagueres i de les gimnospermes. La darrera part l’ocupa l’estudi dels arbres i arbustos del Port, que inclou totes les espècies de gimnospermes, i les dicotiledònies que creixen segons estos tipus vitals. Hi trobem també les claus dicotòmiques per a poder determinar l’espècie que ens interessa. Un glossari botànic i geològic, amb abundants il•lustracions, i un altre de mèdic i farmacèutic, atansa el significat dels termes tècnics a les persones no avesades. Els arbres monumentals catalogats del massís hi són amb la seva foto i ubicació. Acabem am la bibliografia i l’índex de gèneres.

Volum II: Mates i plantes herbàcies angiospermes dicotiledònies  COMPRAR

Plantes del Port

 
Dedicat a les dicotiledònies herbàcies, hi podem trobar un capítol inicial amb il•lustracions sobre la flor i el fruit, un estudi detallat de les inflorescències en capítol i ciati, les formes vitals de Raunkiaer, els trets diferencials entre dicotiledònies i monocotiledònies, unes claus dicotòmiques per a arribar a les famílies, cada una amb la seua descripció, ordenades alfabèticament i les claus per a determinar el gènere i l’espècie. També hi trobarem una fitxa de cada espècie amb fotos, el nom popular si en té, descripció, hàbitat, àrea de distribució, usos i l’etimologia detallada del nom llatí. Acabem amb un glossari de térmens botànico-geològic i mèdico-farmacèutic, la bibliografia i l’índex de famílies i gèneres.
 

 

 

Estudia les plantes monocotiledònies, la pol.linització en general i la filogènia de les plantes vasculars. També inclou les claus generals de les famílies de monocotiledònies i la seua descripció, en ordre alfabètic, amb claus per a classificar gèneres i espècies. A les gramínies i orquidàcies, les claus tenen un abundant suport gràfic (uns 100 dibuixos en total) per a una millor comprensió dels termes que hi surten. La ressenya habitual de l’espècie inclou més fotos de les habituals en el cas de les orquídies. Hi afegim una a  addenda d’espècies omeses als volums I i II,siga per omissió o, majoritàriament, perquè han aparegut al massís després de la publicació dels volums anteriors. Enumerem els endemismes i tàxons especials, la flora protegida i un seguit d’arbres singulars (no catalogats) amb fotos i mapa de situació. Completem els glossaris botànico-geològic i mèdico-farmacèutic, la bibliografia i l’índex general de famílies i gèneres (dels tres volums). També incloem un índex general de noms populars dels tres volums.