logo

 COL·LABOREM AMB LA UNIVERSITAT DE SHEFFIELD

Treball del Departament d’Arqueologia de la Universitat de Sheffield a L’Aldea i al Baix Ebre amb la col.laboració del GRUP DE RECERCA CIENTÍFICA TERRES DE L’EBRE (Oct-Nov 2008)

 Investigadors d’este Departament han trobat, en jaciments prehistòrics, restes de diferents llavors, com ara les de la “xufa” d’arrossar, Scirpus maritimus, que pel tipus d’erosió química que ha sofert la coberta, han deduït que van ser empassades i digerides per ovelles.

  Per tal d’afinar més, han fet proves a Anglaterra per mirar d’esbrinar la raça d’ovella de què es tractava i el tipus de dieta: altres llavors ( les fulles no dixen restes) que acompanyaven la xufa. Ara han volgut fer-ho al Delta de l’Ebre, on suposaven (i amb raó) que les ovelles d’aquí estan més acostumades a pasturar que les angleses actuals.

 A banda, recollien bulbs i tubercles per (en arribar a Sheffield) sometre’ls al foc i, en comparar-ho  també amb restes trobades, deduir de forma indirecta ,a quines espècies vegetals pertanyien aquelles mostres (en aquest cas destinades a alimentació humana).

 A l’equip dels 3 jòvens arqueòlegs (un anglès, una australiana i un alemany) els acompanyava un Professor de Botànica de la mateixa Universitat , e l Dr. John Hodgson.

 Gent del  Grup  de Recerca es va cuidar de  la logística necessària per a l’experiència amb les ovelles (tres de 6, 12 i 18 mesos) i també els va acompanyar al camp per ajudar-los a trobar eixos bulbs i tubercles, subterranis, difícils de localitzar  per a gent de fora del territori, atès que en esta època de l’any  la part aèria de la planta s’ha assecat o gaire bé ha desaparegut del tot.

 Lluís Torres

Veure el reportatge de TV3

 

 


L'ovella més jove de les tres amb què s'ha fet l'estudi (6 mesos d'edat) batejada com Gertrudis amb el bolquim


A dalt i a baix, els arqueòlegs Mike i Cristopher recollint les deposicions d'una ovella per a estudiar-ne les restes de xufa (Scirpus maritimus) de la dieta.

Membres de l'Archeology Department de la Universitat de Sheffield i del GRCTE davant del Mas de Meló (L'Aldea) on els investigadors anglesos estaven allotjats.